Ammattitaitoista palvelua

Valitaan juuri oikeat sosiaalipalvelut Sinulle tai yrityksellesi

Palvelut

Yritys tarjoaa konkreettista apua sosiaalihuollon palveluita tarjoaville yrityksille mm. ilmoitusten ja lomakkeiden täyttämistä varten. Yritys voi olla aloittamassa toimintaa tai jo pidempään toiminut yritys. Erilaiset lomakkeet tulee toimittaa joko aluehallintovirastoon (avi) tai siihen/niihin kuntiin, joissa toimintaa aikoo tuottaa. 

Yksityisiä ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat: eri asiakasryhmien kotipalvelu, tukipalvelut (esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista (esimerkiksi kauppakassipalvelu tai henkilökohtainen apu), päivä- ja työtoiminnat ja ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut (esimerkiksi perhehoito) ja muut sosiaalihuollon palvelut.   

Yksityisiä luvanvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat: eri asiakasryhmien ympärivuorokautiset palvelut kuten ympärivuorokautinen asumispalvelu, sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus, lastensuojelun ja sijaishuollon palvelut. 

Myös liiketoimintasuunnitelman ja omavalvontasuunnitelman laatimisessa tarjotaan palveluita. Yrityksen toiminnan laajentaminen sosiaalihuollon palvelutuottajaksi on hyvä mahdollisuus muun yritystoiminnan ohessa. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen on monesti hyvä vaihtoehto tuottaa palveluita. 

Palvelu sisältää alkukartoituksen (ilmainen) yrittäjän tilanteesta (mm. yrittäjän pohjakoulutus, työkokemus ja paikkakuntien selvittämisen, missä aikoo tarjota sosiaalihuollon palveluita). Kun alkutiedot on selvitetty, sovitaan Teams-palaveri (1,5-2,5 h tilanteesta ja toiminnan laajuudesta riippuen). Tällöin käydään läpi yrityksen tiedot ja annetaan konkreettista tietoa, miten yrittäjä etenee ideoiden kanssa eteenpäin. Lisäksi yritykseni kartoittaa ja taustoittaa yrittäjälle tärkeitä asioita, joihin menee tavallisesti aikaa n. 1 - 1,5 h. Kokonaisuutena neuvontaan ja ohjaukseen tunteja menee tavallisesti 2,5 h - 4 h. 

Yrityksen perustamiseen tai laajentamiseen liittyvä konsultointi 59 €/h + alv 24 % 

Yksityisasiakas (esim. ikääntynyt henkilö) voi tilata yritykseltä apua esim. Kelan lomakkeiden täyttämistä varten. Yksityisasiakas tai hänen omaisensa voi tehdä käytetyistä palveluista kotitalousvähennyksen mikäli verottajan ehdot täyttyvät. Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ks. tarkemmin www.vero.fiTuntihinnat

59 €/h + alv 24 %

Kilometrikorvaus 0,46 €/km